Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.altaronib.nazwa.pl. Zamówienia można składać również telefoniczne lub e-mailowo na adres: altar@altar-hak.pl altardekor@altardekor.pl.

1.2. Właścicielem sklepu internetowego Altar jest FUH ALTAR Piotr Kucia, ul. Stalmacha 7, 41-800 Zabrze, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, posługującego się numerem NIP 648-110-92-21. Działalność prowadzona jest pod adresem: ul. Stalmacha 7, 41-800 Zabrze.

1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Altar są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu 8:00 – 18:00.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie sklepu

2.3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach rabatowych i lojalnościowych.

2.4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto lub pobranie. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy. 

2.6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.7. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

 

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. 

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

 

4. Realizacja zamówienia

4.1. Większość produktów oferowanych w sklepie wykonywanych jest na zamówienie. Czas oczekiwania na realizację wynosi do 10 dni.

4.2. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.3. Realizacja zamówienia - w przypadku przelewu - rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 14 dni.

4.4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

4.5. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy.

4.6. Dane do przelewu (przedpłaty na konto): 14 1060 0076 0000 3260 0042 5400, FUH Piotr Kucia, 41-800 Zabrze. ul. Stalmacha 7.
W TYTULE przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego

4.7. W przypadku realizacji zamówienia wg projektu Klienta ustalamy indywidualny termin realizacji.

 

5. Sposób i termin dostawy

5.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta.

5.2. Wszystkie zamówienia są wysyłane maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia  (w przypadku zamówienia za pobraniem), bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto.

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera, szczególnie jeżeli paczka zawiera szkło, ceramikę lub inne delikatne przedmioty. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. Musi się na nim znaleźć dokładny opis sposobu zapakowania przesyłki wraz z wyszczególnieniem WSZYSTKICH części opakowania i opisem WSZYSTKICH zabezpieczeń towaru.

   

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

6.2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu jego wysyłania.

6.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

7.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

7.3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej .

9.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe